Z zawodu jest nauczycielem, z zamiłowania historykiem. Od dzieciństwa lubiła wsłuchiwać się w opowieści o dawnych dziejach, które snuła babcia lub czytała mama.
Z zainteresowaniem wysłuchiwała wojennych wspomnień ojca, który przekazał jej też zamiłowanie do czytelnictwa.

Do 12 roku życia zamieszkała w Śniatyczach, gmina Komarów, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej. Następnie od klasy VI kontynuowała naukę w Poraju k/Częstochowy. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. majora Henryka Sucharskiego w Myszkowie woj. katowickie. W latach 1982-1984 słuchaczka Studium Wychowania Przedszkolnego w Krzepicach. Absolwentka Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Akademii Częstochowskiej

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 1981 roku. W 1993 roku uzyskała Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej.

Od września 1993 roku związana ze Szkołą Podstawową w Śniatyczach jako jej dyrektor oraz nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i historii. W ramach swoich zainteresowań w 1995 roku utworzyła historyczną grupę regionalną, dla której opracowała i przez kilkanaście lat realizowała program „Ślady przeszłości”. W roku 2000 uzyskała Drugi Stopień Specjalizacji Zawodowej, a w 2001 roku – stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jako dyrektor i nauczyciel uzyskiwała najwyższe oceny pracy zawodowej, wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za aktywność i szczególne zaangażowanie w organizację życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego. Pani Lucyna Baryła była m.in. inicjatorem i organizatorem uroczystości nadania śniatyckiej szkole imienia Jana Kochanowskiego oraz wielkich szkolnych jubileuszy.

W sierpniu 2009 roku odznaczona brązowym krzyżem zasługi za działalność dla lokalnej społeczności. W 2010 roku wyróżniona brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, a w 2013 roku – odznaczeniem „Zasłużony dla Gminy Komarów-Osada. Pani Lucyna Baryła jest autorką publikacji prasowych z cyklu „Małe ojczyzny”, odczytów historycznych, tomików promujących szkołę oraz wystaw etnograficznych w lokalnym środowisku. W roku 2016 wydała obszerną publikację zatytułowaną „Śniatycze. Dzieje miejscowości i szkoły”. W tym samym roku uhonorowano ją statuetką za aktywną działalność społeczną na rzecz Gminy Komarów-Osada. W listopadzie 2016 roku otrzymała nagrodę Fundacji Profesora Romana Trześniowskiego oraz tytuł „Człowieka Roku 2016 Gminy Komarów-Osada”.

           

 

 

Skip to content