24.11.2016 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Rejonu Sokalskiego, woj. lwowskie, z Ukrainy dotyczące przygotowania wspólnego wniosku o środki unijne na projekty infrastrukturalne.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Starosta Zamojski Henryk Matej, Burmistrz Miasta Zwierzyniec Jan Skiba, Dyrektor Asocjacji Rady Rejonu Sokalskiego Wiktor Prytulko, Radny Rady Rejonu Sokalskiego Olech Iwanczyna, Wójt Rady Volitsia Nadiya Bilyk, oraz Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska wraz z pracownikami.

Podczas rozmów poruszono problemy związane z potrzebami samorządów i opracowaniu wizji przygotowania projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020”.

Skip to content