Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuję, że przetarg na najem lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia ul. Rynek 12 w Komarowie-Osadzie, obręb geodezyjny Nr 9, działka oznaczona numerem 720, KW  ZA1T/00057609/5, będącej własnością Gminy Komarów-Osada odbył się w dniu 18 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15.

Wadium na lokal wpłaciła jedna osoba, Pani Jolanta Markiewicz, która została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza czynszu wynosi 8,00 zł netto za 1m2 wynajmowanej powierzchni na piętrze budynku oraz 1,50 zł za pomieszczenia w piwnicy budynku.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 1,00 zł za pomieszczenia na piętrze budynku i 0,05 zł za pomieszczenia w piwnicy budynku.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena najwyższa zaoferowana w przetargu wyniosła 9,00 zł netto za 1m2 powierzchni wynajmowanej na piętrze budynku oraz 1,55 zł za pomieszczenia w piwnicy budynku.

Najemcą lokalu będzie Pani Jolanta Markiewicz.

 

.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Sekretarz Gminy

Stanisław Siek

Skip to content