Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało gminie Komarów-Osada środki finansowe w kwocie 390.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dniu 16 listopada 2016 roku Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska otrzymała z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka promesy na odbudowę dróg gminnych w miejscowościach Janówka Zachodnia i Tomaszówka.

Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków, gdyż z pewnością przyczynią się one do poprawy stanu infrastruktury drogowej w naszej gminie.

 

 

 

Skip to content