Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej w Śniatyczach byli pomysłodawcami remontu grobu Państwa Heleny i Aleksandra Mikulskich – osób zasłużonych dla oświaty w naszej gminie.  Swoją pracę pedagogiczną rozpoczęli  przed II wojną światową w szkole w Śniatyczach.  Pan Aleksander Mikulski pełnił funkcję kierownika tej jednostki, Pani Helena była tam nauczycielką. Następnie wiele lat przepracowali  w Komarowie, kierując  szkołą.  Pani Helena Mikulska inicjowała budowę budynku istniejącej placówki. Oboje dbali o nasze społeczności za życia, więc dziękujemy im za to, dbając o ich miejsce spoczynku.  Do akcji zbiórki funduszy na ten szczytny cel włączyli się absolwenci obu szkół, nauczyciele, nauczyciele emeryci, uczniowie a także społeczności lokalne. Cieszymy się z hojności ofiarodawców, bo prace zostały już zakończone.  Dziękujemy Pani Annie Dec za pomoc.

Na grobowcu Państwa Mikulskich widnieje motto: „Żyjemy póki pamięć o nas trwa”.

 

Nasza inicjatywę wsparli:

A. Kupiec-Niedźwiedź, R. Koper, A. Maryńczak, A. Dec, B. Dec-Lech, M. Dec, D. Dec, J. Dec-Kontek, J. Śluzek, A. Kaczorowski, J. Wróblewski, W. Sieńkowska, S. Siek, J. Dzięgiel, J. Kostrubiec, M. Chmiel, I. i Z. Gniwek, T. Lechowicz, Cz. i K. Legieć, A. Wojda, Z. i T. Raczkiewicz, N. Kość, W. Hanaka, K. Pakuła, J. Płaneta, S. Kaczorowski, D. Wiśniewska, B. i T. Dziura, M. Sztormke, B. Milewska, S. Winniczuk, E. Pysiewicz, E. Marcola, ks. J. Osuch, S. Maciuk, B. i R. Krawiec, U. Karaś, K. Niedźwiedź, A. Marcola, J. Bronikowska, B. Bronikowska, D. Witkowska, M. Wszoła, B. Turzyniecka, W. Nieborak, W. Ćwikło, T.Kyć, S. Jeziorańska, Z. Chałas, S. Skiba, J. Skowronek, W. Posłajko, A. Kopytko, B. Zarębska-Jachymek, K. Gajewska-Pleskaczyńska, M. Pachla, A. Wlaź, L. Winniczuk, T. Bur, T. Wszoła, A. Podgórska, A. Opalińska, T. Szewczuk, R. Karwat, J. Szeremeta, H. Romańczuk, K. Danilewicz, M. Biszczan, E. Wojciechowska, S. Gałka, A. Boguszewska, E. Zaleśna, B. Tokarska, Z. Tokarski, M. Mazurek, M. Pawliszak, J. Krosman, A. Łasocha, W. Osika, J. Danielewicz, K. Tomaszczuk, J. i A. Lalik, S. Wojciechowska, B. Rajtar, Cz. Puzio, P. Cyc, W. Mazur, H. Jakoniewska, W. Wojtala, S. i S. Kozak, B. Kuźma, I. Czapla, K. Matuszak, E. Witkowski, J. Górski, A. Orkiszewska, L. Baryła, A. Kycko, M. Szala, J. Krupa, A. Małys, M. Krupa, W. Kołtyś, J. Krajewski, W. Wojewoda, H. Piątkowski, J. Posłajko, E. Jarmoła, W. Jarmoła, K. Piatkowska, R. Kościuk, K. Kościuk, J. Perduta, M. Szeremeta, B. Szpinda, G. Jarmoła, H. Ważna, A. Kozioł, E. Emerle, J. Karpiuk, P. Marcola, M. Jarmoła, M. Szozda, J. Fanfara, S. Fanfara, J. Jedynak, W. Grądkowska, Cz. Frelich, A. Kołtunowski, L. Saputa, I. i L. Turkiewicz, I. Sendecka, T. Dziuba, G. Presz, W. Grzybek, J. Kuśnierz, K. Morska, A. Sokołowski, W. Sokołowski, A. Dziuba, Z. Dyrkacz, M. Morska, A. Krzyżanowska, E. Łagowska, A. Łagowska, K. Helman, B. Kołtunowska, L. Fanfara, J. Pióro, L. Grądz, J. Bosiak, T. Fanfara, J. Dec, J. Ochniowska, B. Lipczewska, H. Presz, K. Kozak, I. Marucha, L. Osika, l. Gembala, G. Jarmoła, S. Posłajko, M. Romańczuk, M. Bajwoluk, R. Winnik, A. Jednac, J. Marucha, Cz. Sołtys, M. Posłajko, J. Sokołowski, A. Grad, W. Posłajko, A. Saputa, E. Marcola, L. Łaba, M. Macheta, A. Łysiak, J. Karpiuk, R. Szpinda, J. Piskorz, D. Pyż, Z. Kościuk, M. Krajewska, M. Skawińska, Sz. Wołek, M. Skroban, Sz. Presz, W. Potrzeszcz, K.Łaba, F. Lewiński, B. Bełz, F. Baj, M. Bulicz, P. Gil, M. Habit, K. Jakubczak, P. Jarmoła, J. Kochmańska, O. Malecha, A. Przyczyna, A. Romanowicz, G. Rudy, O. Saj, M. Pastuszka, K. Wiśniewski, F. Wołek, A. Paczos, K. Zasuwa, K. Kania, M. Bałuta, F. Białowolski, M. Białowolski, A. Górska, M. Karwat, I. Kudyk, Sz. Kukiełka, S. Łobocka, J. Małys, J. Pawelec, A. Skroban, M. Szajewska, E. Wałaszyk, E. Wiśniewska, B. Wlaź, W. Zarębska, P. Bajwoluk, P. Bil, K. Chucz, J. Churzępa, K. Flisiak, J. Gajewski, P. Łakomska, D. Łobocka, E. Przyczyna, B. Saczek, K. Skiba, K. Turowska,  K. Maścibroda, P. Babiszewski, P. Bełz, M. Cisak, M. Nowosad, J. Przyczyna, Z. Szeremeta, F. Wróblewski, H. Zasuwa,W. Bałuta, A. Białowolska, Z. Biszczan, P. Gałan, P. Górski, M. Jachymek, K. Jakubczak, B. Karwat, Sz. Krosman, Ł. Książek, W. Kwika, G. Macheta, P. Mazurek, D. Paczos, W. Panas, J. Szeremeta, P. Szwed, B. Tymczuk, M. Więcek, A. Wszoła, M. Zaleśny,  J. Opalińska, J. Bulicz, K. Bulicz, K. Cyc, S. Jachymek, K. Kułaj, A. Łój, Sz. Łój, A. Masłowski, K. Maścibroda, A. Przyczyna, K. Schab, Sz. Skroban, P. Turowska, W. Wróbel, J. Żyradzka oraz bezimienni ofiarodawcy.

                                                                         Dziękujemy wszystkim

                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie Anna Kupiec-Niedźwiedź

                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śniatyczach Renata Koper

 

 

Skip to content