Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. To czas składania podziękowań wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, za pasję i entuzjazm, za kształtowanie postaw obywatelskich oraz  trud włożony w edukację dzieci i młodzieży. To również świetny moment by uhonorować tych, którzy szczególnie wyróżniają się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podczas gminnych uroczystości, które odbyły się 14 października 2016 roku w Komarowie-Osadzie Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska wręczyła  wyróżniającym się pedagogom i pracownikom szkół nagrody Wójta Gminy Komarów-Osada. Otrzymali je: Pani Lucyna Baryła nauczyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach, Pani Ewa Wojciechowska – pracownik administracji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Pani Grażyna Kaczor nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dubie, Pani Elżbieta Żybura Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Antoniówce, Pani Renata Mazur nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce.

W tym szczególnym dniu również dyrektorzy szkół  wyróżnili swoich nauczycieli i pracowników oświaty. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: Pani Wiesława Posłajko i Pani Alicja Łasocha nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Komarowie-Osadzie; Pani Anna Koszel nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce; Pan Marek Biszczan, Pani Katarzyna Gajewska-Pleskaczyńska, Pani Teresa Wszoła, Pani Anna Kopytko, Pani Tamara Bur nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie. Uroczystości uświetniły występy uczniów Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Skip to content