W dniu 11 października 2016 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja „Lubelszczyzna i Komarów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku”. Pierwszym z prelegentów był płk Tadeusz Krząstek pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Europy Wschodniej. W swoim wystąpieniu na temat „O bitwie pod Komarowem”, wzbogaconym licznym materiałem ikonograficznym, obszernie przedstawił sytuację na froncie od wiosny 1920 roku.

Kolejny referat pt. „Obrona Zamościa w kontekście bitwy pod Komarowem” wygłosił dr Jacek Feduszka pracownik Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

Następnie wystąpił dr Mariusz Sawa reprezentujący Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Poruszył problematykę dotyczącą udziału m.in. Kozaków dońskich i kubańskich w walkach z bolszewikami prezentując pracę pt. „Wojska sojusznicze w wojnie 1920 roku na Lubelszczyźnie”.

Uczestnicy konferencji uczestniczyli w panelu dyskusyjnym. Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali prelegenci, Anna Kupiec-Niedźwiedź – historyk i Robert Kowalski – przewodnik PTTK. Dopełnieniem konferencji było zwiedzanie miejsc związanych z bitwą pod Komarowem 1920r., po których oprowadzał Pan Robert.

 

Ta niezwykle potrzebna i ważna debata pokazała, w świetle nowych dokumentów, znaczenie bitwy pod Komarowem w historii polski i Europy, jej wielkość i wpływ, jaki wywarła na dalsze losy wojny 1920 roku. Pozwoliła też spojrzeć na Komarów, jako miejsce strategiczne i ważne w czasie tamtych działań wojennych.  

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć, szkiców i książek związanych z działaniami wojennymi 1920 roku prowadzonymi na Lubelszczyźnie, w tym z bitwą pod Komarowem.

Organizatorem konferencji byli: Gmina Komarów-Osada, Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze i Samorządowy Ośrodek Kultury. Konferencja „Lubelszczyzna i Komarów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” została zorganizowana w ramach projektu „Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej” współfinansowanego ze Środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Skip to content