29 września 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach zorganizowano Święto Pieczonego Ziemniaka oraz Dzień Chłopaka.

Popołudniowe spotkanie rozpoczęto od zabaw i konkursów z ziemniakiem w roli głównej. Konkurencje o różnorodnej tematyce przygotowała Pani Anna Orkiszewska. Następnie, odbyło się długo wyczekiwane ognisko, w czasie którego uczniowie pod opieką nauczycieli i rodziców piekli kiełbaski oraz integrowali się z grupą rówieśniczą.

Posileni i dotlenieni uczniowie wrócili do szkoły, aby pobawić się na dyskotece przy ulubionej muzyce. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy klas.

Skip to content