Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.  poz. 1774) w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15 na czas 21 dni to jest od dnia 06 października 2016 roku do 27 października 2016 roku wywieszony został wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie przy ul. Rynek 12 przeznaczonej do dzierżawy na realizację świadczeń zdrowotnych lub innych związanych z ochroną zdrowia, usługi opiekuńcze.

Szczegółowych informacji o w/w lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w  dniach i godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (84) 6153102 lub (84) 6388645 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.komarowosada.bip.net.pl

                                                  Wójt Gminy

                                                  Wiesława Sieńkowska

Więcej szczegółów dostępne pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1099639

Skip to content