Utworzenie fundacji to piękna inicjatywa fundatora Pana Mieczysława Kostrubca – wieloletniego mieszkańca miejscowości Krzywystok, gmina Komarów-Osada. „Wieczysta Fundacja Kapitana Mieczysława Kostrubca” obejmie pomocą stypendialną uzdolnionych uczniów Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, wyróżniających się godnym i patriotycznym zachowaniem, związanym z umiłowaniem i pielęgnowaniem narodowej tradycji, kultury i języka. W ten sposób fundator chce mobilizować młodych ludzi do nauki i starania o poprawę swojego bytu. Jego celem jest również pomoc innym uczniom komarowskiego gimnazjum, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej, poprzez dotowanie dla nich posiłków w stołówce szkolnej. Pierwsi stypendyści spełniający warunki określone w statucie fundacji zostaną wyłonieni już we wrześniu 2017 r.

Za kierowanie  bieżącą działalnością fundacji oraz za realizację celów statutowych odpowiada zarząd, w skład którego wchodzą: Jerzy Pałczyński – Przewodniczący Rady Gminy,  Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy, Anna Maryńczak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie oraz Fundator – Pan Mieczysław Kostrubiec. 

Utworzenie w Komarowie-Osadzie „Wieczystej Fundacji Kapitana Mieczysława Kostrubca” to piękna inicjatywa i szczytny cel, ale sam fundator nie robi tego dla rozgłosu. Robi to przede wszystkim z potrzeby serca, bo nie jest mu obojętny los młodego człowieka i to właśnie z myślą o nim zdobył się na ten wspaniały gest.

Skip to content