Dnia 25 września 2016 roku delegacja Gminy Komarów-Osada wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego uczestniczyła w ,,Dniu Dobrosąsiedztwa”, które odbyło się w gminie Żwirki, w rejonie Sokalskim na Ukrainie. Powiat tomaszowski reprezentowali: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk, wójtowie, burmistrzowie gmin i miast, przewodniczący Rady Gmin i Miast, dyrektorzy Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury, zespoły muzyczne wraz z opiekunami oraz osoby towarzyszące. Gminę Komarów-Osada reprezentowali – Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy i Agnieszka Wszoła Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Po uroczystym, tradycyjnym powitaniu chlebem, wspólnej modlitwie i odśpiewaniu Hymnów państwowych – Polski i Ukrainy wszystkich bardzo serdecznie powitał gospodarz miejsca – Wójt Gminy Żwirki Iwan Stepanowicz Koszlaj. W kilku słowach podkreślił ważność utrzymywania dobrych, przyjacielskich relacji zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i zawodowej. Głos zabrali również przedstawiciele Rady Sokalskiej, Starosta Powiatu Tomaszowskiego oraz burmistrz Tyszowiec – jako przedstawiciel miasta partnerskiego gminy Żwirki. W dalszej części spotkania doszło do podpisania umowy partnerskiej o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Gminą Komarów-Osada – reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiesławę Sieńkowską a Silską Radą Volitsia, rejon sokalski, woj. lwowskie, z Ukrainy reprezentowaną przez Wójta tejże Gminy Nadiyę Bilyk. Podpisano również list intencyjny o wzajemnej współpracy, przyjaźni i perspektywie dalszego rozwoju pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Powiatu Tomaszowskiego a Asocjacją Rad Rejonu Sokalskiego. Instytucje te reprezentowali po stronie polskiej – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Powiatu Tomaszowskiego Jerzy Wereszczak i Dyrektor Asocjacji Rady Rejonu Sokalskiego Wiktor Prytulko.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści z Ukrainy i Polski.

W dalszej części wizyty odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego nie brakowało rozmów dotyczących perspektywy współpracy na płaszczyźnie realizacji projektu z Programu Współpracy Transgranicznej ,,Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020″.

Skip to content