26 września 2016 r. wspomnieniem, wierszem i piosenką uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie przywołali wydarzenia września 1939 r. Minutą ciszy uczcili pamięć poległych podczas II wojny światowej. Następnie młodzież wraz z wychowawcami udała się na miejscowy cmentarz, gdzie  przy mogiłach żołnierzy poległych w 1939 r. oraz podczas I wojny światowej zapaliła znicze. Takie działania są już tradycją szkoły. Mają one na celu kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz szacunku dla dziedzictwa narodowego, co wpisuje się w wychowanie i edukację szkolną. 

Montaż słowno – muzyczny przygotowała nauczycielka historii Pani Jolanta Skowronek oraz nauczyciel muzyki Pan Marek Biszczan.

Skip to content