Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie–Osadzie doskonale wiedzą, że najlepsze efekty wychowawcze przynoszą te działania, które opierają się na wzajemnej współpracy nauczyciela, ucznia i rodzica. Stąd pomysł na wspólną edukację, co miało miejsce podczas spotkania z rodzicami 19 września 2016r. Uczniowie klasy IIIb – Paulina Wróblewska oraz Artur Wojewoda przedstawili wszystkim zebranym zgromadzony materiał na temat stosowania przez dzieci i młodzież szkolną dopalaczy oraz nadużywania przez nich napojów energetyzujących, a także przygotowali informacje na temat ośrodków wsparcia dla rodziców i ich pociech. Wykorzystali do tego samodzielnie opracowaną tematyczną prezentację multimedialną, która posłużyła im samym jako pomoc, a rodzicom jako materiał obrazujący omawiany problem.

Uczniowie, gromadząc i opracowując materiał szkoleniowy dla rodziców, mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat dopalaczy i napojów energetyzujących, czyli edukując innych, jednocześnie zadbali o poziom własnej edukacji.      

 

Skip to content