Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie potrafią jednak tak zaplanować swoją edukację, by spędzić czas pożytecznie, ale i przyjemnie. Korzystając ze sprzyjającej wrześniowej aury uczniowie klasy Ia i IIa wraz z wychowawcami zorganizowali wspólne ognisko, z pieczeniem kiełbasek, jabłek i ziemniaków, połączone z rozgrywkami sportowymi. Mieli przy tym możliwość obcowania z pięknem natury oraz podziwiania uroków swojej gminy. Przede wszystkim była to jednak atrakcyjna forma spędzenia czasu poza szkołą, a przy tym doskonały sposób integracji  zespołów klasowych.

Pozostałe grupy gimnazjalne miały możliwość integracji sprzątając 16 września wyznaczone tereny gminy. Tradycyjnie – jak co roku – uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie wraz z nauczycielami uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Jest to doskonała lekcja promująca proekologiczne postawy, a przy tym skuteczna metoda pracy wychowawczej. I chociaż usuwanie zalegających przy drogach śmieci nie należy do przyjemności, młodzież chętnie angażuje się w tę akcję, gdyż jest w pełni świadoma, że od tego zależy wygląd naszego najbliższego otoczenia.

Skip to content