3 września 2016 r. Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie – tak jak większość polskich szkół – włączyło się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, mającej na celu popularyzację fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

Uczestnicy akcji: uczniowie wraz z rodzicami, dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy biblioteki gminnej oraz władze samorządowe: wójt gminy wraz z radnymi czytali wybraną przez Polaków w drodze internetowego głosowania powieść „Quo vadis”. Uczniowie poza tym przygotowali i przedstawili biografię autora dzieła, a w trakcie czytania powieści – wykonali do niej ilustracje. Zaplanowana została również prezentacja wybranych fragmentów filmu „Quo vadis”, będącego pretekstem do podjęcia dyskusji na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziełem literackim a filmowym.

Wysoka frekwencja komarowskich gimnazjalistów podczas sobotniego Narodowego Czytania – zwłaszcza, że był to dla nich dzień wolny od zajęć lekcyjnych – dowodzi ich dojrzałości i wrażliwości na piękno literatury.

Skip to content