Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” od 01.08.2016 r. rozpoczęło realizację projektu Festiwal Gier Dawnych współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Projekt jest skierowany do 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu 5 powiatów: zamojskiego grodzkiego, zamojskiego ziemskiego i hrubieszowskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego w województwie lubelskim. Istotą projektu jest zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej w formie gry terenowej, do której zostaną zaangażowane osoby niepełnosprawne oraz członkowie lokalnej społeczności gminy Komarów-Osada.

 

Karta zgłoszeniowa

Skip to content