Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach odbyło się w atmosferze pożegnania odchodzącego na emeryturę wieloletniego nauczyciela i dyrektora szkoły Pani Lucyny Baryła (Bełz).

W ponad 145-letniej historii szkoły Pani Lucyna Baryła zapisała się 23 letnim stażem pracy jako nauczyciel i dyrektor. Z jej osobą łączą się ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia. W okresie tym szkoła otrzymała imię Jana Kochanowskiego, zorganizowała kilka zaszczytnych jubileuszy, we współpracy z organem prowadzącym unowocześniono i doposażono bazę szkolną, wprowadzono wiele szkolnych tradycji, zrealizowano szereg projektów rządowych i unijnych, wiele razy szkoła uzyskiwała najwyższe oceny pracy. Zwieńczeniem działalności społecznej było opracowanie przez Panią Lucynę Baryła monografii miejscowości i szkoły.

Uroczystość pożegnalna miała bardzo podniosły charakter. Szkołę w tym dniu zaszczyciła swoją obecnością Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska. Odchodzącej nauczycielce i dyrektorce podziękowała za długoletnią współpracę, trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń młodzieży, profesjonalizm w zarządzaniu szkołą, a także za działalność społeczną dla lokalnego środowiska. Pani Lucyna Baryła otrzymała z rąk wójta nagrodę za całokształt pracy zawodowej.  

W imieniu Rady Pedagogicznej podziękowania odchodzącej dyrektor przekazała Pani Renata Koper, która powiedziała:  […] Pani dyrektor przez ponad 20 lat efektywnie i rzetelnie zarządzała naszą szkołą, która była dla niej drugim domem. Jest ona przykładem osoby, która zawsze z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem wykonywała wszystkie zadania. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jako dyrektor była osobą wymagającą wobec swoich pracowników, z drugiej strony zawsze można było liczyć na jej dobre słowo i pomocną dłoń.

W ramach swojej pracy zawodowej, zasłużyła się nie tylko dla naszej szkoły, lecz także dla całego środowiska. Pani dyrektor Lucyna Baryła może poszczycić się państwowym odznaczeniem, jakim jest brązowy krzyż zasługi za działalność dla środowiska lokalnego, jak również brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa […].

Wdzięczność i podziękowanie za trud pracy nauczycielskiej oraz wieloletnie zarządzanie szkołą wyrazili uczniowie, rodzice i nauczyciele. Podziękowania za współpracę przekazali też księża parafii Dub, przedstawiciele gminnych instytucji oraz reprezentanci organizacji społecznych ze Śniatycz i Kadłubisk.

Wzruszającym momentem był program artystyczny przygotowany przez uczniów wszystkich klas oraz wątki muzyczne w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Śniatyczanie”. Przy dźwiękach kapeli ludowej wykonano kilka piosenek dedykowanych odchodzącej nauczycielce i dyrektorce oraz piękny wiersz na pożegnanie.

Emocjonalnym akcentem spotkania było ostatnie wystąpienie odchodzącej na emeryturę Pani Lucyny Baryła. W swojej mowie pożegnalnej przywołała wydarzenia i osoby, z którymi przez 23 lata tworzyła szkolną rzeczywistość.

Szczególne podziękowania i słowa wdzięczności skierowała pod adresem Wójta Gminy Pani Wiesławy Sieńkowskiej za szansę i zaufanie, jakim została obdarzona, za wyjątkową dbałość o szkołę oraz zrozumienie i serdeczność, które sprawiały, że praca na stanowisku dyrektora stawała się o wiele przyjemniejsza. W wystąpieniu powiedziała: „Jestem wdzięczna losowi za to, że pozwolił mi moją aktywność, energię i pasję wykorzystać dla szkoły i środowiska, w którym się urodziłam i wychowałam oraz za to, że na mojej drodze spotkałam wyjątkowy zespół liderów oświaty, z którymi mogłam uczestniczyć w procesie rozwoju edukacji w naszej gminie.”

Swoim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym podziękowała słowami: […] To Wy moi drodzy przez wiele lat towarzyszyliście mi w codziennej pracy i wspieraliście w trudnych chwilach. Dzięki Wam zdobyłam wiele doświadczeń życiowych, które wzmacniały moją odporność na wszelkie trudności i przeszkody. Razem staraliśmy się budować dobry wizerunek szkoły i sprostać wymaganiom zmieniających się czasów. Ta 23-letnia współpraca to dla mnie doskonała szkoła życia. Dziękuję wszystkim za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i życzliwość oraz za dzisiejszą uroczystość. Dziękuję Państwu tu obecnym, ale i tym, którzy pracowali ze mną od 1993r.[…]

Pani Lucyna Baryła serdeczne podziękowania przekazała także pracownikom referatu oświaty, księżom, dyrektorom szkół, przedstawicielom gminnych instytucji i organizacji społecznych ze Śniatycz i z Kadłubisk, swoim współpracownikom, rodzicom, uczniom i przyjaciołom szkoły. Po jej wystąpieniu wszyscy powstali z miejsc i brawami podziękowali za długoletni trud pracy na stanowisku nauczyciela i dyrektora szkoły, po czym odśpiewano głośne „Sto lat” oraz wręczono okolicznościowe upominki. Wielką niespodzianką był, ufundowany przez Radę Pedagogiczną, piękny tort z cyfrą „23”.   

W tej podniosłej i wzruszającej uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska, Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siek, Kierownik Referatu Oświaty Pani Jolanta Danielewicz, ks. proboszcz Witold Mikulski, ks. wikariusz Arkadiusz Jakubczak, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Pani Iwona Pełypyszyn, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Dorota Mazur, Kierownik Centrum Integracji Społecznej Pan Józef Pawliszak, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Justyna Skiba, Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły: Pani Renata Koper, Pani Wiesława Posłajko, Pani Anna Orkiszewska, Pani Alina Kycko, Pani Alicja Dworniczak, Pani Lilla Osika, sołtysi ze Śniatycz i z Kadłubisk: Pan Jerzy Marucha i Pani Krystyna Kozak, przedstawiciele OSP Śniatycze: Pan Andrzej Jednac i Pan Ryszard Winnik, przedstawicielki KGW Kadłubiska: Pani Iwona Sendecka i Pani Zofia Fanfara, reprezentantki KGW Śniatycze: Pani Marzena Szala i Pani Aneta Szpinda, zespół śpiewaczy „Śniatyczanie” wraz z instruktorem Pan Januszem Bogatko w składzie: Janina Posłajko, Halina Ważna, Teodozja Emerle, Maria Posłajko, Jadwiga Posłajko, Barbara Szpinda, Zofia Karpińska, Jan Karpiński, Edward Emerle, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Krzyżanowska oraz rodzice, uczniowie i inni mieszkańcy. Samorząd Uczniowski reprezentowali: Eliza Szala, Wiktoria Marcola i Ernest Krzyżanowski.

Skip to content