7 czerwca 2016r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie uczestniczyli w audycji muzycznej przygotowanej przez zamojską Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego. Jej celem było kształcenie, uwrażliwianie i kształtowanie gustów muzycznych młodzieży, a także wychowywanie do odbioru kultury muzycznej. Jego realizacja odbywała się poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch, elementy tworzenia, ale głównie – poprzez słuchanie muzyki.

Tematem wiodącym wtorkowego Muzycznego Poranka była muzyka operetkowa, czym wykonawcy podbili serca gimnazjalnej widowni. W programie pojawiły się zarówno utwory wszystkim znane, takie jak „Skrzypek na dachu”, „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma” czy też „’O sole mio”, jak i te mniej znane, np. „Kiedy skrzypki grają” oraz interpretację „Kociego duetu” Rossiniego w wykonaniu Elżbiety Kozyry, Barbary Rabiegi oraz Dariusza Sobczaka. Młodzież wysłuchała również miniatury skrzypcowej, wykonania czardasza, wiązanki tańców irlandzkich oraz koncertu Piotra Trojanowskiego z wykorzystaniem piły. Oprócz bezpośredniego kontaktu z profesjonalnymi wykonawcami, gimnazjaliści mieli również możliwość bliżej przyjrzeć się wykorzystanym w audycji instrumentom muzycznym, takim jak: skrzypce, klarnet, klawisz i flet prosty.

            Uczniowie uczestniczyli w Muzycznym Poranku dzięki współpracy z miejscowym Stowarzyszeniem „Aktywni w Kulturze”, realizującym projekt „Wymiary kultury” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.

Dzięki lekcjom muzycznym młodzież ma nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu z zespołem kameralnym lub wokalistami, ale przede wszystkim zdobywa dodatkową wiedzę o wykonawstwie, kompozytorach, różnych formach muzycznych, instrumentach, historii, obrzędach i zwyczajach. Dlatego też taka forma edukacji artystycznej będzie w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie od przyszłego roku szkolnego kontynuowana systematycznie, gdyż wyzwala ona przy tym u młodego widza pozytywne emocje oraz pozostawia wiele niezapomnianych wrażeń.

Skip to content