31 maja 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Leśnictwa Dub w ramach realizowanego przez szkołę programu edukacji z zakresu ochrony środowiska oraz ekologii pod hasłem „Ja i ekologia”. Tam wysłuchali prelekcji na temat  chronionych gatunków flory fauny występujących na terenie Gminy Komarów – Osada, przygotowanej przez pracownika Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski – leśniczego Pana Marka Złomańczuka. Dzięki niemu podczas wycieczki po lesie gimnazjaliści mieli również możliwość przyjrzeć się różnym ciekawym obiektom przyrodniczym. Uwieńczeniem tej edukacyjnej wyprawy było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz odpoczynek na terenie leśniczówki.

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez  pracownika Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski to jedno z ostatnich działań zaplanowanych w harmonogramie programu, który gimnazjum realizuje od 1 marca 2016 r. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z Urzędem Gminy w Komarowie – Osadzie.

Za organizację wyjazdu odpowiedzialna była koordynatorka programu – nauczycielka geografii – Pani Anna Kopytko.

Skip to content