Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze rozpoczęło realizację projektu „Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który ma za cel zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców i wzmocnienie integracji środowiska poprzez m.in. angażowanie mieszkańców w realizację inicjatyw oraz wzmocnienie kompetencji członków organizacji, lokalnych liderów i kreowanie nowych oraz integracja i wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, Gminą i społecznością lokalną w oparciu o wydarzenie historyczne, jakim była Bitwa pod Komarowem 1920 roku. Partnerem projektu jest Gmina Komarów-Osada.

 

 

Skip to content