Mało sprzyjająca aura nie przeszkodziła uczniom klasy III Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie w realizacji zajęć historii na polach Wolicy Śniatyckiej, gdzie 31 sierpnia 1920 rozegrała się największa bitwa konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, znana powszechnie jako bitwa pod Komarowem. To tu naprzeciw siebie stanęły: złożona z dwóch brygad polska dywizja kawalerii pułkownika Juliusza Rómmla oraz 6 i 11 dywizja ze składu 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. O tych wydarzeniach przypominają mogiły poległych ułanów znajdujące się w pobliżu miejsca bitwy oraz mały kurhan z krzyżem.

             Każdego roku nauczycielka historii – pani Jolanta Skowronek wraz z młodzieżą odwiedza to lokalne miejsce pamięci i dzięki temu uczniom jest ono wyjątkowo bliskie. Po wysłuchaniu prelekcji gimnazjaliści analizowali treści umieszczone na tablicach informacyjnych oraz palili znicze na mogiłach poległych ułanów.

            Uwieńczeniem tych plenerowych zajęć było klasowe ognisko polowe i wspólne pieczenie kiełbasek. Są to już ostatnie tygodnie nauki uczniów tej klasy w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie, zatem ich intencją było, by ten czas spędzić miło i przyjemnie.

 

Skip to content