Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze rozpoczęło realizację projektu „Wymiary kultury” adresowanego do amatorskiego ruchu muzycznego Gminy Komarów-Osada. Przewidziane do realizacji zadania mają na celu modyfikacje istniejącej oferty kulturalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna” w wysokości 40 000,00 zł. Wkład finansowy Partnera Projektu Gminy Komarów-Osada wynosi 6610 zł.Całkowita wartość projektu – 46 610,00 zł. Projekt „Wymiary Kultury” jest realizowany od maja do listopada 2016 roku. Przewidziane do realizacji zadania to m.in.: poranki muzyczne warsztaty wokalne i instrumentalne, wykonanie koncertu.

Skip to content