Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie tradycje patriotyczne i ludowe kultywują przez cały rok szkolny. To efekt rzetelnej edukacji polonistycznej, historycznej i artystycznej, głęboko zakorzenionej w tradycji szkoły. Uczniowie są w pełni świadomi spoczywającego na nich obowiązku odpowiedzialności za lokalne dobro i chętnie uczestniczą we wszelkich przedsięwzięciach edukacyjnych mających pozytywny wpływ na ich wychowanie i dalszy rozwój.

Jest to jeden z priorytetów szkoły, nad którego realizacją czuwa grono doświadczonych pedagogów, dostrzegających umiejętności swoich uczniów i stwarzających im możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań i aspiracji.

            Doskonałym tego przykładem są obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na tegoroczny słowno – muzyczno – taneczny montaż, który został przedstawiony rodzicom oraz szkolnej społeczności, złożyły się patriotyczne utwory polskich poetów, pieśni oraz tańce: polonez i kujawiak. Gimnazjaliści wystąpili również przed mieszkańcami gminy, uświetniając lokalne obchody trzeciomajowych uroczystości. Poza tym uczniowie dla wszystkich uczestników przygotowali biało – czerwone kotyliony – symbol patriotyzmu.

Za przygotowanie montażu odpowiedzialni byli nauczyciele: Jolanta Skowronek, Teresa Wszoła, Justyna Szeremeta oraz Marek Biszczan.

Skip to content