Komarowscy gimnazjaliści promują zdrowe odżywianie

            Edukacja prozdrowotna jest jednym z wielu zdań spoczywających na współczesnej szkole. Wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu, Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie zgłosiło swój udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo”. Jego realizacja rozpoczęła się w październiku 2015 r., a efektem końcowym była lokalna akcja przeprowadzona 15 kwietnia w urzędach, instytucjach, zakładach usługowych oraz na ulicach Komarowa – Osady, polegająca na degustacji przez mieszkańców gminy zdrowych potraw, wspólnie przygotowanych przez gimnazjalistów i ich rodziców.

          Celem akcji było promowanie gotowania i spożywania zdrowych posiłków oraz poszerzenie wiedzy o zdrowym trybie życia. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Otrzymali oni książki kulinarne zawierające przepisy i opisy wybranych zdrowych dań, które następnie przygotowali wspólnie z rodzicami. Uczniowie opracowali również krótką ankietę dotyczącą znajomości zdrowego trybu życia, którą przeprowadzili wśród mieszkańców gminy, częstując ich przy tym przygotowanymi potrawami. Ankietowani otrzymywali także przepisy na degustowane dania. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz pracowników urzędów i różnych instytucji, do których wybrali się uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami. Pierwsze kroki skierowali jednak do swoich kolegów i koleżanek oraz nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie, którzy mieli okazję wcielić się w rolę krytyków kulinarnych. Następnie gimnazjaliści odwiedzili Urząd Gminy w Komarowie – Osadzie, gdzie rozmawiali z panią wójt, sekretarzem gminy oraz z pracownikami różnych referatów, Samorządowy Ośrodek Kultury, bibliotekę, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, miejscową jednostkę ochotniczej straży pożarnej, bank i apteki. Zawitali także do zakładów: fryzjerskiego i krawieckiego, miejscowych sklepów oraz lokali gastronomicznych. Ważnym punktem była również wizyta u pani intendentki w stołówce szkolnej. Z niektórymi mieszkańcami uczniowie długo dyskutowali na temat zdrowego stylu życia, inni dzielili się swoimi sposobami na utrzymywanie dobrej kondycji. Byli i tacy, którzy podawali młodzieży swoje sprawdzone przepisy na zdrowe posiłki.

Ta akcja społeczna, będąca elementem kampanii „Żyj smacznie i zdrowo”, promującej zdrowe odżywianie, gotowanie, niemarnowanie pożywienia oraz wspólne spożywanie posiłków,  poprzedzona została szeregiem działań zaplanowanych w szkolnym harmonogramie programu. Od początku roku wychowawcy wraz z nauczycielem biologii przeprowadzili w klasach cykl lekcji poświęconych zasadom właściwego żywienia. Natomiast podczas spotkań z rodzicami koordynator programu – pani Tamara Bur – dokonał jego prezentacji oraz przedstawił założenia i cele. Dzięki temu rodzice stali się partnerami swoich dzieci podczas realizacji zaplanowanych działań, na przykład wspólnie przygotowując „zdrowe” kanapki podczas zabawy choinkowej. Szkolny zespół do spraw profilaktyki przeprowadził wśród uczniów ankietę żywieniową, a gimnazjaliści, wykorzystując jej wyniki, a także zdobytą na zajęciach wiedzę, wykonali w klasach gazetki tematyczne, m.in. dotyczące zbilansowanej diety i jej wpływu na wygląd człowieka.

Uczniowie bardzo odpowiedzialnie podeszli do realizacji zadań zaplanowanych w harmonogramie programu, a sam udział w nim dostarczył wielu emocji, bo świetnie się bawili, edukując innych.

Skip to content