31 marca 2016r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach odbył się międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Interaktywny spacer po Zjednoczonym Królestwie”. Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Komarów-Osada. Ogółem uczestniczyło w nim 17 uczniów klas IV-VI. I etap konkursu polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej o Zjednoczonym Królestwie. II etap sprawdzał wiedzę o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (quiz, rozpoznawanie znanych postaci, miejsc, budowli). Koordynatorem konkursu była pani Renata Koper.

W kategorii: „Prezentacja multimedialna” wyniki uplasowały się następująco:

I miejsce – Sabina Jachymek „(SP Komarów)

II miejsce – Karolina Olbryś, Patryk Dubas (SP Zubowice)

III miejsce – Weronika Pokryszka, Wojciech Schab (SP Antoniówka)

                 – Wiktoria Marcola, Kinga Orkiszewska (SP Śniatycze)

 

W kategorii „Konkurs wiedzy o Zjednoczonym Królestwie” wszyscy uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy, czego dowodem była zdobyta ilość punktów. Najlepsze lokaty otrzymali:

I miejsce – Kinga Orkiszewska (SP Śniatycze)

II miejsce – Olaf Majcher (SP Antoniówka)

               – Oliwia Wałasztyn (SP Antoniówka)

III miejsce – Klaudia Łagowska (SP Śniatycze)

Skip to content