23 marca 2016r. odbył się Dzień Samorządności. Jedną z głównych atrakcji był występ grupy artystycznej „Sami Swoi”, dzięki któremu uczniowie mogli zobaczyć jak przed laty wyglądało życie na polskiej wsi. Program „żywej lekcji historii” był zasobny w prezentacje: chłopskiego stroju, wiejskiej chaty czy ginących zawodów. Uczestnicy wysłuchali także legendy o kowalu Dunstanie. Dzięki aktywnemu uczestnictwu, uczniowie poznali zawód ceklarza oraz dokonali próby wybijania monet. Chętni, uczestniczyli w konkursach lub podejmowali próby posługiwania się dawnymi narzędziami.

            Tego samego dnia, chwilową pieczę nad szkołą trzymali uczniowie klas starszych, którzy wcielili się w rolę nauczycieli. W dalszej części programu przypomniano tradycję topienia marzanny oraz przeprowadzono konkursy i zabawy o tematyce wiosennej. Na zakończenie odbył się wiosenny spacer z zielonym gaikiem po najbliższej okolicy. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele wychowawcy. Zadania konkursowe zostały przygotowane przez opiekuna SU – panią Annę Orkiszewską.

Skip to content