W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz .U. z 2016 r. poz. 277) rolnicy uprawnieni do w/w świadczeń, mogą dokonać wyboru- rezygnacji z ubezpieczenia w ZUS i powrotu do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia.

Termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01.04.2016 r.

Skip to content