INFORMACJA

 

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015.139)

Oraz § 23 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r. poz. 1989), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada – Wodociąg Komarów-Osada i Janówka.

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                         (-) mgr Wiesława Sieńkowska

 

Komarów-Osada 19.02.2016r.

 

Tutaj: Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Skip to content