Tegoroczne ferie były bardzo pracowite dla gimnazjalistów z klas II i III Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie.

W dniach 15 – 19. 02. 2016 r. w ramach projektu „Na własne konto” grupa 25 uczniów uczestniczyła w zajęciach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, prowadzonych przez studentkę warszawskiej SGH – Panią Paulinę Kowalską oraz przez nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie – Panią Jolantę Skowronek. Był to I moduł projektu. Jego kontynuacja odbędzie się w najbliższych miesiącach.

Przez cały tydzień uczniowie wykonywali szereg ćwiczeń rozwijających ich przedsiębiorcze zmysły, min. wcielali się w role przedsiębiorców i wykonali mapę najważniejszych cech przedsiębiorcy, „tworzyli” własne firmy, pierwsze biznesplany i hasła reklamowe, oglądali filmy wyjaśniające najważniejsze pojęcia ekonomiczne oraz związane z kontem bankowym, kredytami i pożyczkami, z założeniem własnej firmy, pisali CV, listy motywacyjne oraz przygotowywali się do rozmowy o pracę. Planowali także oszczędnościowy budżet rodzinny.

Dodatkową atrakcją była wizyta w Banku PKO SA w Zamościu, gdzie uczestnicy projektu poznawali tajniki historii związane z funkcjonowaniem i rozwojem bankowości oraz zwiedzali różne bankowe pomieszczenia. Na zakończenie mogli sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując test, za który najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody. Uczniowie odwiedzili również lokalne przedsiębiorstwo, jakim jest piekarnia Pana Romana Krawca. Z zainteresowaniem przyglądali się pracy piekarzy oraz oglądali urządzenia, dzięki którym wyrabia się ciasto na różne wypieki, które mogli popróbować dzięki gościnności właściciela piekarni.

Najczęściej stosowane podczas zajęć metody i formy pracy to: burza mózgów, test, drama, mapa skojarzeń, wywiad, krzyżówka.

Podsumowaniem tygodniowych zajęć był test wiedzy o ekonomii i przedsiębiorczości, zaś wszystkie ćwiczenia służyły rozwijaniu kreatywności, asertywności, umiejętności pracy w grupie oraz otwartości uczniów.

Skip to content