4 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej oraz z Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie odbyły się szkolne eliminacje konkursu pożarniczego. Za jego przeprowadzenie odpowiadał Pan Piotr Grząśko, który od lat propaguje wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Komarów – Osada idee pożarnictwa.

Do etapu gminnego konkursu pożarniczego, który odbędzie się 10 marca 2016 r. zakwalifikowali się następujący uczniowie:

– Katarzyna Łaba, Wiktoria Piskorowska i Izabela Dworniczak (szkoła podstawowa);

Karolina Kułaj, Jakub Łaba oraz Laura Mikuła (gimnazjum).

Oni także otrzymali nagrody książkowe.

Za przygotowanie uczniów odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego – Pani Justyna Szeremeta oraz Pan Krzysztof Danilewicz.

Skip to content