Tak jak każdego roku, uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w zamojskiej placówce Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zapoznali się tam z zasadami jej funkcjonowania, z jej celami i zadaniami. Pracownicy Centrum przybliżyli uczniom również zasady obowiązujące honorowych dawców krwi. Zachęcali młodych ludzi do włączenia się w przyszłości do tej pięknej i jakże potrzebnej akcji. Zajęcia odbyły się 10 stycznia 2016 roku, a za ich organizację odpowiadał nauczyciel biologii – Pan Tomasz Szewczuk

Skip to content