Dzięki zainteresowaniu rodziców oraz uprzejmości mieszkańców Śniatycz i Kadłubisk, uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach wzięli udział w kuligu do pobliskiego lasu. W ramach kuligu zorganizowano 7 par sań. Mimo lekkiego mrozu, dzieciom nie zabrakło entuzjazmu i dobrego humoru. Swoją energię spożytkowały w formie zabaw zimowych na śniegu. Miłym akcentem było tradycyjne ognisko, pieczone kiełbaski i ciepły napój, o co zadbali zainteresowani rodzice. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały: Pani Renata Koper, Pani Alina Kycko i Pani Anna Orkiszewska.

Skip to content