Informujemy, że w okresie od 8 lutego do 30 kwietnia br. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 12.00 do 16.00 w Bibliotece Publicznej w Komarowie-Osadzie, ul. Kościuszki 2, możliwe będzie przesłanie zeznań o wysokości osiągniętego dochody w roku podatkowym 2015 – PIT, drogą elektroniczną w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Komarów-Osada a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Zamościu w zakresie pomocy w rozliczeniu i przesłaniu zeznania rocznego drogą elektroniczną.

                                                                                                      

 Wójt Gminy Komarów-Osada

(-) Wiesława Sieńkowska

 

 

 

Skip to content