Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniówce zorganizowało uroczyste spotkanie opłatkowe dla grona bliskich przyjaciół w świetlicy wiejskiej w swojej miejscowości.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, ksiądz prałat dr Franciszek Nieckarz, dyrektorzy szkół Elżbieta Żybura i Anna Kupiec-Niedźwiedź, przedstawiciele Samorządowego Ośrodka Kultury oraz przyjaciele koła gospodyń. Po powitaniu przez Panią Irenę Grosman zaproszeni goście złożyli noworoczne życzenia i nastąpiło wspólne dzielenie się opłatkiem. Towarzyszyło temu radosne śpiewanie kolęd przez wszystkich uczestników spotkania. Nastrój spotkania był wyjątkowy i warty zapamiętania.

Skip to content