W bieżącym roku na Lubelszczyźnie zostaną przeprowadzone badania statystyczne w zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych

 

 

Skip to content