W dniu 18 grudnia 2015 roku na placu Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Lublinie odbyło się uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego zakupionego dla gmin ze środków WFOŚiGW i Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

W uroczystościach przekazania ww. sprzętu udział wzięli: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Druh Waldemar Pawlak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Europoseł Krzysztof Hetman, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Tadeusz Milewski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Marian Starownik.

Gmina Komarów-Osada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubie zakupiła lekki samochód pożarniczy Renault Trafic przeznaczając na ten cel środki w wysokości 79830 zł, pozostałe środki w wysokości 50000 zł dofinansował Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie.

Skip to content