20 XI 2015 r w Szkole Podstawowej w Dubie był obchodzony Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych.
Dzień ten był poprzedzony cyklem zajęć propagujących prawa dziecka i jego potrzeby.
W trakcie podsumowania zajęć uczniowie wykonali Drzewo Praw Dziecka i umieścili je w widocznym miejscu na szkolnym korytarz, aby przypominało wszystkim, że najmłodsi też mają swoje prawa.

Skip to content