Kolejny trzynasty już raz w dniu 19 listopada 2015 roku odbył się Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Świetlica Wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się znakomitymi artystami i dostojnymi gośćmi.

Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez gospodarzy uroczystości: Panią Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesławę Sieńkowską oraz Panią Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej Dorotę Mazur. Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja ks. dr Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej a krótką modlitwę poprowadził ks. Czesław Koraszyński Diecezjalny Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych.

W drugiej części głos został oddany występującym 13 zespołom z warsztatów terapii zajęciowej i ośrodka szkolno-wychowawczego z czterech powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Doświadczyliśmy wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego. Ogromne zaangażowanie, entuzjazm występujących artystów, ich żywe emocje współodczuwaliśmy z chęcią i radością śpiewając razem z nimi.

Wszyscy artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie.

Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, Parafia Rzymskokatolicka w Komarów-Osada oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – ks. dr Marian Rojek.

Zadanie –„XIII Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych Komarów 2015” był dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

 

Skip to content