Podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości członkowie Kapituły Wieczystej Fundacji im. prof. dr Romana Trześniowskiego wręczyli, nagrody i tytuły „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada”.

Fundacja założona w 1986 roku przez profesora dr Romana Trześniowskiego ma na celu docenienie ludzi, którzy swoją postawą i zaangażowaniem wyróżniają się w środowisku, są przykładem godnym naśladowania. Tworząc fundację profesor dr Roman Trześniowski chciał uwidocznić i utrwalić swój związek z Komarowem, miejscem swojego urodzenie i dzieciństwa.

W dniu 9 listopada bieżącego roku na posiedzeniu Kapituły Wieczystej Fundacji im. prof. dr Romana Trześniowskiego rozpatrzono kandydatury do tytułu „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada 2015” i przyznano cztery równorzędne nagrody:

– dla Pana Piotra Grząśko za duże zaangażowanie w prace na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Komarów-Osada, krzewienie kultury i animację ruchu seniorów.

– dla sołtysów z gminy Komarów-Osada, którzy przez wiele lat pełnili tą funkcję: Pana Ryszarda Zaleśnego, Pana Władysława Wiśniewskiego i Pana Janusza Siekierdę, za szczególne osiągnięcia w pełnieniu funkcji sołtysa i pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej i gminy.

 

Skip to content