Marsz Niepodległości wyruszył sprzed budynku Urzędu Gminy Komarów-Osada do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy zostały złożone wieńce w miejscach pamięci aby oddać hołd poległym w obronie Ojczyzny.

Dalsze obchody odbyły się w Samorządowym Ośrodku Kultury, gdzie zebrali się mieszkańcy gminy Komarów-Osada a wśród nich młodzież szkolna z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi reprezentując Szkoły Podstawowe z Antoniówki, Śniatycz, Komarówa-Osady. Licznie zgromadziły się poczty sztandarowe z Jednostek OSP: Antoniówka, Janówka, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna i Komarów-Osada oraz partii politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W przemówieniu Wójt Gminy Pani Wiesława Sieńkowska, podkreśliła, że nasi przodkowie przeistoczyli romantyczny zapał w pozytywistyczny rozsądek mądrego budowania, prosiła abyśmy się na nich wzorowali, bo rozsądek mądrego budowania można zastosować na każdej niwie (i w domu i w pracy) Powinniśmy postępować tak jak mawiał Stanisław Staszic ”być narodowi użytecznym” poprzez naukę, prace, udział w organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach). W dalszych słowach podkreśliła, ze powinniśmy się utożsamiać z naszą Ojczyzna, bo być Polakiem, to zaszczyt i honor, ale to także troska o dobro wspólne.

Podczas uroczystości Przewodniczacy Rady Gminy Komarów-Osada Pan Jerzy Pałczyński ogłosił decyzję Kapituły Fundacji prof. dr Romana Trześniowskiego, który w roku 1986 założył wieczystą fundację swojego imienia. Corocznie przyznawana jest nagroda i tytułu Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada.

Zaszczytne tytuły otrzymali:

Piotr Grząśko, Janusz Siekierda, Ryszard Zaleśny, Władysław Wiśniewski.

Dalszą część uroczystości uświetnił występ chóru Pasjonata prezentując radośnie pieśni ku czci Święta Niepodległości. Młodzież ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum z Zubowic zaprezentowała piękny występ z recytacją i tańcami w kolorowych strojach.

Po uroczystości rozczęstowano słodkim tortem w barwach biało-czerwonych, który utożsamiono ze słodkim Świętem Niepodległości.

Dopełnieniem całości był „Spacer Niepodległości ku Zdrowiu i Sprawności”, który na sportowo zakończył uroczyste obchody zostawiając zdrowego ducha i dobre samopoczucie, w którym wzięło udział ok. 40 osób. Liczymy, że w przyszłym roku do tej inicjatywy dołączy więcej chętnych zainteresowanych tą formą aktywności.

Skip to content