W poniedziałek, 9 listopada 2015 r. klasy I Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Prelekcja dotyczyła zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Dzięki Pani Teresie Sadowskiej – licencjonowanej pielęgniarce z Ośrodka Profilaktyki w Lublinie, nasi uczniowie mogli poznać przyczyny nowotworów oraz sposoby ich leczenia. Podczas spotkania szczególnie uwzględniono szkodliwe skutki palenia papierosów. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pani Teresie za poświęcony czas i cenną wiedzę, jaką przekazała uczniom naszego gimnazjum oraz za materiały, które zostawiła do wykorzystania na lekcjach wychowawczych.

Skip to content