W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” Gmina Komarów-Osada otrzymała dotację od wojewody w wysokości 5 300,00 zł dla niżej wymienionych szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie 1 300,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach 1 000,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce 1 000,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Dubie 1 000,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Zubowicach 1 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. Zakup książek do bibliotek szkolnych. Całość zadania wynosi 6 625,00 zł. w tym środki finansowe z dotacji wojewody 5 300,00 zł., środki gminy 1 325,00 zł.

Skip to content