„Każdy człowiek ma prawo godnie żyć” – to hasło skupia członków organizacji Global Dignity na całym świecie, a 21 października stało się myślą przewodnią spotkania, które zapoczątkowało cykl zajęć poświęconych tej tematyce w komarowskim gimnazjum. Uczniowie mieli okazję porozmawiać o tym, czym jest godność człowieka, co to znaczy, że każdy ma prawo do godnego życia i dlaczego nie wszyscy ludzie na świecie mogą z tego prawa korzystać. Po przedyskutowaniu „Zasad Godności” młodzi ludzie opowiadali własne historie i zastanawiali się, w jaki sposób można wprowadzać ideę godności w swoje życie.

Skip to content