Informujemy, że w dniach 2-27 listopada 2015 roku będzie prowadzony nabór wniosków dla osób fizycznych posiadających nieruchomości, na których wykorzystywany jest azbest na terenie Gminy Komarów-Osada na realizację prac polegających na usuwaniu odpadów i wyrobów zawierających azbest w 2016 roku w ramach projektu pn: Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pok. 6 (sekretariat). Jest ostatni nabór wniosków w ramach powyższego projektu.

Wniosek do pobrania pod adresem:

http://www.azbest.lubelskie.pl/images/Zalacznik_Nr_2_WNIOSEK_osoba_fizyczna_wsp%C3%B3lnota_mieszkaniowa.pdf

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

Gminny koordynator Projektu: Agnieszka Wszoła, Urząd Gminy Komarów-Osada, pok. 6 (sekretariat), tel. 846153102, e-mail: poczta@komarow.pl 

Skip to content