Tradycyjnie 14 października 2015  r. odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej uczniów Szkoły Podstawowej w Dubie. Najpierw uczniowie klas starszych przygotowali próby odwagi, wiedzy i umiejętności dla młodszych kolegów. Następnie pierwszaki zaprezentowały krótką część artystyczną i przystąpiły do ślubowania. Po ślubowaniu Pani dyrektor pasowała kolejne osoby na uczniów Szkoły Podstawowej w Dubie. Jako pamiątki z uroczystości uczniowie otrzymali grę dydaktyczną i piłki do zabaw ruchowych.

Skip to content