14 października 2015r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor krótko przypomniała o zasługach pierwszego w Polsce, a także w Europie ministerstwa oświaty publicznej. Kolejnym punktem były podziękowania i życzenia skierowane do nauczycieli i pracowników obsługi, jak również do uczniów naszej szkoły.

Dalszą część uroczystości poprowadzili uczniowie, którzy pod kierunkiem wychowawcy: pani Anny Orkiszewskiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, dziękując tym samym nauczycielom i pracownikom obsługi za ich pracę.

Uwieńczeniem spotkania była słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców na tę okoliczność.

Skip to content