Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach

do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Antoniówce

Siedziba: Szkoła Podstawowa w Antoniówce, 22-435 Antoniówka 78

 

Lp. nazwisko i imię                Funkcja

 1. Pachla Barbara Maria – Przewodnicząca
 2. Pietras-Rudy Beata – Zastępca przewodniczącej
 3. Kukiełka Aneta – członek
 4. Petryk Urszula – członek
 5. Harasymiuk Paula Patrycja – członek
 6. Struzik Jacek – członek
 7. Załoga Klaudia – członek
 8. Szawracka Anna – członek
 9. Jakubiak Dawid – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zubowicach

Siedziba: Świetlica wiejska w Zubowicach, 22-435 Zubowice 20

 

Lp. Nazwisko i imię               Funkcja

 1. Ferszt Alicja Maria – Przewodnicząca
 2. Wysłocka Alicja – Zastępca przewodniczącej
 3. Leśniowska Małgorzata – członek
 4. Strąk Mirosław – członek
 5. Gonczarko Alicja – członek
 6. Jakubiak Barbara Jolanta – członek
 7. Wawryn Paweł – członek
 8. Krosman Agata – członek
 9. Olbryś Damian – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Komarowie-Osadzie

Siedziba: Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, ul. Kościuszki 2,

22-435 Komarów-Osada

 

Lp. Nazwisko i imię               Funkcja

 1. Górska Dominika – Przewodnicząca
 2. Józefko Jolanta – Zastępca przewodniczącej
 3. Niezgoda Grażyna – członek
 4. Płaneta Jan – członek
 5. Kapera Damian – członek
 6. Kowalik Danuta Teresa – członek
 7. Wierzańska Justyna – członek
 8. Trojanowski Marcin – członek
 9. Cisak Maria – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Komarowie-Osadzie

Siedziba: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,

22-435 Komarów-Osada

Lp. Nazwisko i imię               Funkcja

 1. Sokołowski Mieczysław Marcin – Przewodniczący
 2. Lalik Joanna – Zastępca przewodniczącego
 3. Siek Paulina – członek
 4. Panas Mariusz – członek
 5. Nabożna Teresa – członek
 6. Kapera Patryk – członek
 7. Ostrowska Jolanta – członek
 8. Dziubiński Łukasz – członek
 9. Ulanowska Irena – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Komarowie-Wsi

Siedziba: Świetlica wiejska w Komarowie-Wsi, 22-435 Komarów-Wieś 62

 

Lp. Nazwisko i imię               Funkcja

 1. Potrzeszcz-Wróblewska Kamila – Przewodnicząca
 2. Włoszczuk Krystyna – Zastępca przewodniczącej
 3. Papuga Bogdan – członek
 4. Marczyk Wanda Maria – członek
 5. Chmiel Grzegorz – członek
 6. Wiśniewska Monika – członek
 7. Krosman Renata – członek
 8. Wszoła Marcin – członek
 9. Poznański Andrzej – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Janówce Zachodniej

Siedziba: Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej,

22-435 Janówka Zachodnia 23

 

Lp. Nazwisko i imię               Funkcja

 1. Puzio Anna – Przewodnicząca
 2. Korona Beata – Zastępca przewodniczącej
 3. Gumiela Mariusz – członek
 4. Typek Łukasz – członek
 5. Zasuwa Magdalena – członek
 6. Krosman Łukasz – członek
 7. Bronikowska Anna – członek
 8. Gardiasz Liliana Bożena – członek
 9. Skiba Zdzisław – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Dubie

Siedziba: Świetlica wiejska w Dubie, 22-435 Dub 50

 

Lp. Nazwisko i imię               Funkcja

 1. Pachla Alina – Przewodnicząca
 2. Tomaszczuk Krystyna – Zastępca przewodniczącej
 3. Szeląg Jolanta – członek
 4. Panas Adam – członek
 5. Dąbek Mateusz – członek
 6. Kułaj Łukasz – członek
 7. Mulawa Sławomir – członek
 8. Masłowski Jacek – członek
 9. Romańczuk Dominika – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Śniatyczach

Siedziba: Świetlica wiejska w Śniatyczach, 22-435 Śniatycze 44

 

Lp. Nazwisko i imię               Funkcja

 1. Szala Marzena Agnieszka – Przewodnicząca
 2. Grosman Anna – Zastępca przewodniczącej
 3. Daśko Adrian – członek
 4. Łagowski Ireneusz – członek
 5. Winnik Ryszard Edward – członek
 6. Osika Konrad – członek
 7. Schab Anna Róża – członek
 8. Śmiech Iwona Jolanta – członek
 9. Niedzielak Irena – członek
Skip to content