30 września 2015 roku uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Chłopaka połączonym ze Świętem Pieczonego Ziemniaka. Zaplanowano na ten dzień wiele atrakcji dla uczniów, m.in. ognisko oraz gry i zabawy z wykorzystaniem ziemniaków. Uczniowie wzięli czynny udział w wyżej wymienionych zabawach, mieli okazję poczuć ducha rywalizacji oraz zintegrować się z kolegami i koleżankami. Zabawy tematyczne przygotowała pani Anna Orkiszewska. Rodzice wykazali się zaangażowaniem i służyli pomocą w ocenianiu szkolnych konkurencji. Uwieńczeniem spotkania była dyskoteka okolicznościowa. Zarówno przedszkolaki jak i starsi uczniowie nie opuszczali parkietu do zakończenia imprezy tanecznej. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy klas: pani Alina Kycko, pani Grażyna Presz oraz pani Anna Orkiszewska.

Skip to content