Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne. Więcej informacji na temat Programu dostępne na stronie internetowej www.onkologia.lublin.pl

 

Skip to content