Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 10 sierpnia 2015r.

o losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum

 

          Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że losowanie składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum na terenie gminy Komarów-Osada odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek)  o godz. 08:00 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie.

Losowanie zostanie przeprowadzone we  wszystkich 8 obwodowych komisjach ds. referendum ponieważ do wszystkich komisji zgłoszono większą liczbę kandydatów niż przewiduje ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym. Do komisji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zgłoszono po 9 kandydatów. Składy komisji mogą liczyć maksymalnie 9 osób (w tym osoba zgłoszona przez Wójta Gminy spośród pracowników samorządowych nie podlegająca losowaniu).   

 

 Wójt Gminy                            

       Komarów-Osada                         

                                                                           /-/ Wiesława Sieńkowska                    

 

Skip to content